Drodzy Pacjenci, informujemy, że 23 grudnia 2021 r. i w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia nie pracujemy. Wszystkie nasze punkty tego dnia są zamknięte. [...] Czytaj więcej...
Ważne informacje

Rejestracja i odbiór wyników

REJESTRACJA PACJENTA

Przy rejestracji wymagany jest dokument tożsamości Pacjenta. W przypadku małoletnich wymagany jest dokument dziecka (dowód osobisty, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna) lub oświadczenie opiekuna prawnego o danych osobowych dziecka.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009. Dz. U. Nr 22
ODBIÓR WYNIKÓW

Wyniki badań wydajemy ich właścicielowi na podstawie dokumentu tożsamości lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie. Upoważnienie może mieć charakter jednorazowy.

Wyniki małoletnich odbierają opiekunowie prawni na podstawie dokumentu tożsamości dziecka lub swojego dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 6 listopada 2008 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010.