Drodzy Pacjenci, informujemy, że 23 grudnia 2021 r. i w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia nie pracujemy. Wszystkie nasze punkty tego dnia są zamknięte. [...] Czytaj więcej...
Ważne informacje

POBIERANIE KRWI

W celu uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego,  istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie Pacjenta do badania. Podczas rejestracji do badania poinformuj nas o wszystkich przyjmowanych lekach,  zarówno tych na stałe, jak i tych przyjmowanych w ostatnim czasie.


Do badań rutynowych zaleca się pobieranie krwi w godzinach porannych.

Przyjdź na czczo, po około 12 – godzinnym nieprzyjmowaniu posiłku.

Dzień przed badaniem należy unikać alkoholu.

Przed pobraniem krwi należy odpocząć co najmniej 15 minut.

Po pobraniu krwi, należy uciskać miejsce wkłucia za pomocą wacika przez 5-10 minut.  Zapobiegnie to wynaczynieniu się krwi (powstaniu siniaka).

MOCZ

Przed pobraniem moczu do badania zaleca się:

– unikać dużych wysiłków fizycznych,

– dzień przed badaniem powstrzymać się od   stosunków płciowych,

– zachować dotychczasową dietę,

– zachować podstawowe zasady higieny.

Pobranie moczu do badania:

Mocz pozyskujemy z pierwszej porannej mikcji,  ze środkowego strumienia.

Do pobrania moczu wykorzystujemy czysty, jednorazowy pojemnik  przeznaczony do tego celu.

W przypadku niemowląt lub małych dzieci mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka, zakupionego w aptece.


Jeśli jest to możliwe:
– badanie moczu należy wykonać przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpłynąć na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego,

– należy odstąpić od badania moczu w okresie okołomenstruacyjnym i  menstruacyjnym.

Bakteriologiczne badanie moczu wymaga jednorazowego, jałowego pojemnika, oklejonego banderolą z zaznaczonym terminem jałowości.


Pobieranie środkowego strumienia moczu

Pierwsza porcję moczu z porannej mikcji oddać do toalety.

Bez przerywania mikcji około 50-100 ml moczu oddać do wcześniej przygotowanego jednorazowego jałowego pojemnika. Końcową porcje mikcji oddać do toalety.
Pojemnik z moczem szczelnie zamknąć i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

Zbiórka dobowa moczu
  1. Mocz należy zbierać do suchego, czystego, dużego naczynia (ok. 2-2,5 l).
  2. Zbiórkę należy rozpocząć w godzinach rannych i zakończyć dnia następnego
    o tej samej godzinie.
  3. Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety.
  4. Wszystkie następne porcje moczu zbierać do przygotowanego naczynia łącznie z pierwszą porcją poranną z dnia następnego.
  5. Przez cały czas zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.
  6. Po zakończeniu zbiórki całość zebranego moczu zmierzyć i zapisać objętość.
  7. Mocz wymieszać i porcję 30-50 ml odlać do pojemnika do badania moczu i dostarczyć do laboratorium.
  8. W przypadku, kiedy choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie będzie niewiarygodne. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić zbiórkę moczu.