Rejestracja i odbiór wyników

Laboratorium Analiz Medycznych - Szczecin

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”REJESTRACJA PACJENTA”]

Przy rejestracji wymagany jest dokument tożsamości Pacjenta. W przypadku małoletnich wymagany jest dokument dziecka (dowód osobisty, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna) lub oświadczenie opiekuna prawnego o danych osobowych dziecka.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009. Dz. U. Nr 22

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”ODBIÓR WYNIKÓW”]

Wyniki badań wydajemy ich właścicielowi na podstawie dokumentu tożsamości lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie. Upoważnienie może mieć charakter jednorazowy.

Wyniki małoletnich odbierają opiekunowie prawni na podstawie dokumentu tożsamości dziecka lub swojego dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 6 listopada 2008 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010.

[/cws-widget][/col][/cws-row]